info@kannaway-rise.com.ua

Мета цього огляду – проілюструвати розширене уявлення про ендоканабіноїдну систему (ECS) щодо її ролі у запаленні.
ОСТАННІ ВИСНОВКИ:

Згідно з формальною класифікацією, ECS складається з двох каннабіноїдних рецепторів, їх ендогенних похідних жирних кислот і ряду ферментів, що беруть участь у їх синтезі та розпаді. Однак багато ендогенних сполук класичних ендоканнабіноїдів були відкриті разом з комплексом рецепторів, структурно або функціонально пов’язаних з каннабіноїдними рецепторами. Ендоканнабіноїди per se поводяться «безладно» щодо їх рецепторних взаємодій. Все більше усвідомлюється, наскільки тісно ця розширена ЕКС переплітається з ключовими процесами, пов’язаними з запаленням. Між ЕКС і ейкозаноїдними шляхами існує безперервний динамічний обмін субстратами та метаболітами. Ендоканнабіноїди також можуть бути окислені циклооксигеназами та іншими ферментами до біологічно активних “гібридних” структур. Дієта є одним з основних факторів, що визначають синтез і вивільнення ендоканнабіноїдів і споріднених медіаторів.
SUMMARY:

Складність того, що можна назвати «ендоканабіноідом», вимагає підходів, які враховують його динаміку та взаємозв’язки з іншими регуляторними системами. Цей ендоканабіноідом продовжує надавати можливості для профілактики та втручання, але багаторазові цільові підходи, ймовірно, слугуватимуть єдиним ключем до успіху.

Любовь Николаевна

Світ великий і завжди нам відкриваються саме ті перспективи, яких ви варті! Нам ніколи не дається бажання без того, щоб не мати можливостеі для їх реалізації!

Залишити відповідь

Закрити меню

Show Buttons
Hide Buttons